Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος…

 


Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος...2Ξέρετε ποιός εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγάλους κερδισμένους μέ τήν ἀποχώρηση τῆς Βρεταννίας;
Ὁ ναυτιλιακὸς κόσμος καὶ εἰδικὰ ὁ ἑλληνικὸς ἐφοπλιστικὸς κόσμος!
Χαρακτηριστικὴ τοῦ κλίματος εἶναι ἡ δήλωσις τοῦ Dr Martin Stopford, προέδρου τοῦ ναυλομεσιτικοῦ οἴκου Clarkson Research, ποὺ ἀπεκάλεσε τὴν εἴδηση «μία συναρπαστικὴ προοπτική, διότι, ὅπως κάθε Ἕλλην ἐφοπληστὴς ξέρει, ἡ ἀλλαγὴ δημιουργεῖ εὐκαιρίες»!
Ἡ Βρεταννία, σὰν νησιωτικὸ ἔθνος ποὺ εἶναι, συναλλάσσεται στὴν παγκόσμια ἀγορὰ μέσῳ τῆς ναυτιλίας, ἡ ὁποία κινεῖ τὸ 95% τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου του!
Καὶ σὲ αὐτὸ καθοριστικὸ ῥόλο παίζουν οἱ Ἕλληνες, ἀφοῦ ὁ ἑλληνόκτητος στόλος εἶναι ὁ πρῶτος σὲ μέγεθος, ποὺ ἀριθμεῖ 4.585 ποντοπόρα πλοῖα, ἄνω τῶν 1.000 τόννων! Τὸ ἑλληνικὸ τονὰζ εἶναι κατὰ 58 ἑκατομμύρια dwt μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸ τῆς δευτέρας Ἰαπωνίας καὶ σχεδὸν τὰ 178 ἑκατομμύρια dwt  τῆς τρίτης Κίνας»!
Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ τὸ «ἀντάρτικο» τῶν ἐφοπλιστῶν ἄρχισε ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 μὲ τὸ «Sexit», ἀπὸ τὶς λέξεις shipping (=ναυτιλία) καὶ exit (=ἔξοδος)! Μὲ τὶς ναυτιλιακὲς ἑταιρεῖες νὰ νηολογοῦνται σὲ ἄλλες, τρίτες χῶρες, μὲ ἀποτέλεσμα παραπάνω ἀπὸ τὸ 70% τοῦ παγκοσμίου στόλου νὰ ἐμπορεύεται κάτω ἀπὸ διεθνεῖς σημαῖες εὐκαιρίας! 
Ἀφορμὴ τῆς μεγάλης κόντρας μεταξὺ Κομισιὸν καὶ Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν ἡ ὑψηλὴ φορολογία, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν οἱ Βρυξέλλες, ὅπως καὶ νὰ αὐξηθῇ ὁ φόρος χωρητικότητος, νὰ καταργηθοῦν οἱ κρατικὲς ἐνισχύσεις κλπ!
Ἤδη τὸ «Ναυτιλιακὸ Ἐπιμελητήριο τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου» προέτεινε τὴν θέσπιση μίας νέας Ἐπιτροπῆς Ἐλευθέρων Συναλλαγῶν, ἔτσι ὧστε νὰ μπορέσουν νὰ ὑπογράψουν συμφωνίες ἐλευθέρου ἐμπορίου μὲ τοὺς ἐμπορικοὺς ἐταίρους ἀνᾲ τῷ κόσμῳ.
«Business as usual» λοιπὸν γιὰ τοὺς ἐφοπλιστές! Πεδίον δόξης λαμπρὸν τοὺς ἀνοίγεται τώρα, ἀρκεῖ νὰ μὴν ξεχάσουν καὶ πάλι τὶς ὑποσχέσεις τους πρὸς τὴν «μητέρα πατρίδα» καὶ νὰ ἐφαρμόσουν πιὰ τὰ ὅσα ὑπεσχέθη ὁ Χιώτης πρόεδρός τους πρὶν ἀπὸ δύο ἡμέρες.
Θεόδωρος Βενιάμης: «Στόχος μας εἶναι νὰ συμβάλουμε ὡς ἐθνικὸς στρατηγικὸς πυλῶνας στὴν ἀνάπτυξη τῆς χώρας».
Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος...1
Ἔχουν προτείνει δὲ νὰ τοὺς ἐπιτραπῇ νὰ κάνουν ἀτομικὲς συμβάσεις στὰ πληρώματα ὅλων τῶν εἰδικοτήτων, κάτι ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπασχοληθοῦν στὴν ἑλληνικὴ ναυτιλία περισσοτέρους ἀπὸ 100.000 ἐργαζόμενοι. 
Θεοφανάκης Στέφανος
http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: