Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Ἀρκεῖ νὰ εὐημεροῦν τὰ νούμερα…

Ὅπως καὶ τώρα στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ξαφνικὰ οἱ δανειστὲς ξεχειλίζουν καὶ πάλι ἀπὸ «ἀγάπη καὶ λουλούδια»!

Γιοῦνκερ:
«Ἀγαπῶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες. Ἡ Ἑλλάδα κάνει ἐπένδυση γιὰ τὸ μέλλον τῶν νέων καὶ τὴν κοινωνία τοῦ αὔριο».

Μπενουὰ Κερέ:
«Ἡ ἑλληνικὴ κρίσις ἔχει τελειώσει, ἀρκεῖ ὅλοι νὰ τηρήσουν τὶς δεσμεύσεις ποὺ ἀνέλαβαν πέρυσι τὸ καλοκαίρι».

Ῥέγκλινκ:
«Κάντε μεταῤῥυθμίσεις τώρα καὶ ἀφῆστε τὶς ἐλαφρύνσεις».
Σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν πιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνέργων, τῶν χιλιάδων κατεστραμμένων ἐπιχειρήσεων, τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων νέων Ἑλλήνων ποὺ ἀναγκάσθηκαν νὰ μεταναστεύσουν. Ξεχάστηκαν οἱ χιλιάδες αὐτοκτονίες τῶν Ἑλλήνων, οἱ δημόσιες ἐπιχειρήσεις καὶ μεγάλα ἀκίνητα τοῦ δημοσίου ποὺ βγαίνουν στὸ σφυρὶ μὲ ἰδιαίτερα χαμηλὸ ἀντίτιμο. Ἀσθενεῖς ποὺ δὲν εὑρίσκουν περίθαλψη, ἀπὸ τὰ κατεστραμμένα νοσοκομεῖα.

Ὅλα «παράπλευρες» ἀπώλειες γιὰ αὐτούς, ἀρκεῖ νὰ εὐημεροῦν τὰ νούμερα καὶ νὰ συνεχίζουν νὰ πληρώνονται τὰ δάνεια.
Σὰν νὰ τελείωσε ἡ κρίσις καὶ τὰ πάντα νὰ βαίνουν καλῶς στὴν Ἑλλάδα!

Πόσο ἀξιόπιστοι μποροῦν νά εἶναι στίς προβλέψεις καί τίς ὑποσχέσεις τους, ὄταν πίσω ἀπό τούς ἰδίους εὐρίσκοντα τά ἄμεσα ἤ ἔμμεσα συμφέροντα πολυεθνικῶν καί χωρῶν ὅπως ἡ Γερμανία;
Ἀρκεῖ νὰ εὐημεροῦν τὰ νούμερα...
Θεοφανάκης Στέφανος
http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: