Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Οὔτε ὁ Ποῦτιν οὔτε τὸ ξανθὸ γένος θὰ μᾶς σώσουν…

 


Οὔτε ὁ Ποῦτιν οὔτε τὸ ξανθὸ γένος θὰ μᾶς σώσουν...
Ἐντυπωσιακὲς οἱ ἐξελίξεις μετὰ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνιῶν γιὰ ἐξομάλυνση τῶν Ῥωσσο-Τουρκικῶν σχέσεων. Εἰδικὰ ἐὰν προσθέσῃ κάποιος καὶ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας στρατιωτικῆς συνεργασίας τῆς Ῥωσσίας μὲ τὸ Ἰσραήλ.
Τὰ «συμφέροντα» ἀποδεικνύονται καὶ πάλι ἰσχυρόττερα ἀπὸ «φιλίες» καὶ «συμμαχίες».
Καὶ φυσικὰ διαψεύδουν γιὰ ἄλλην μία φορὰ τὶς διαχρονικὲς φαντασιώσεις τῶν Ἑλλήνων περὶ τοῦ «ξανθοῦ γένους» ποὺ θὰ μᾶς σώση!

Τόσο ἀπεγοητεύθησαν κάποιοι ἀπὸ τὸ γεγονός, φθάνοντας στὸ σημεῖο νὰ γράφουν πὼς «ὁ κοντὸς κατέστρεψε τὴν Ῥωσία»! Ξεχνώντας πὼς γιὰ τὴν διάψευση τῶν προσδοκιῶν καὶ πόθων τους, δὲν εὐθύνονται τὰ προφητικὰ κείμενα καὶ οἱ διοράσεις τῶν γερόντων μας, ἀλλὰ συχνὰ ἡ ἀνυπομονησία καὶ οἱ ἀτυχεῖς ἐρμηνεῖες αὐτῶν.
Καὶ πὼς κάποιος δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς σώσῃ ὅταν ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι καὶ δὲν κάνουμε κάτι γιὰ αὐτό.
Ἒξ  ἄλλου ἡ ‘Ρωσσία ἦταν καὶ εἶναι ὑπερδύναμις καὶ ὡς τέτοια κάνει πάντα αὐτὸ ποὺ τὴν συμφέρει.
Καὶ στὴν πρὸ κειμένη περίπτωση τὸ ζητούμενον γιὰ αὐτήν, μέχρι σημείου ἐπιβιώσεως, εἶναι οἱ ἐξαγωγὲς ἀερίου.
Ἔτσι ὁ Ποῦτιν μπαίνει καὶ πάλι στὴν πλούσια καὶ λαίμαργη ἐνεργειακὴ αὐλὴ τῆς Εὐρώπης, μέσῳ Τουρκίας, καὶ Νοτίου Εὐρωπαϊκοῦ ἀγωγοῦ, ἤ, ἀλλοιῶς «Turkish Stream».
Τὴν ἴδιαν στιγμὴ ποὺ στὴν Ἑλλάδα ἡ λαϊκὴ κυριαρχία ἔχει ἐξανδραποδισθεῖ καὶ ἡ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία ἔχει ἐξαερωθεῖ.
Θεοφανάκης Στέφανος
http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: