Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Ὄχι ἄλλη «Ὑπόθεσις Ὀτσαλάν»

Προσοχὴ μεγάλη χρειάζεται μὲ αὐτὴν τὴν ὑπόθεσι τῶν Τούρκων φυγάδων στρατιωτικῶν στὴν Ἀλεξανδρούπολη.
Πρόκειται γιὰ «παγίδα», ἐκούσια ἢ ἀκούσια, στὴν ὁποίαν κάποιοι, ἀναπόφευκτα θὰ πέσουν καὶ θὰ καταστραφοῦν.

Ὄχι ἄλλη «Ὑπόθεσις Ὀτσαλάν»1
Μακάρι νὰ μὴν εἶναι οἱ δικοί μας ὑγιεῖς ἀρχὲς καὶ θεσμοί.
Μακάρι νὰ σταθοῦν ἐπάξιοι τῶν περιστάσεως καὶ νὰ ἀρνηθοῦν νὰ παίξουν τὰ παιχνίδια τοῦ σουλτάνου.

Ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὴν παραίνεση – προόρηση πὼς «Τὸ πρόβλημα θὰ ἀρχίση ἀπὸ τὴν Θράκη». Καὶ ἂς μὴν δόσουμε μόνοι μας τὴν ἀφορμὴ νὰ μᾶς ντροπιάζουν καὶ νὰ μᾶς ταπεινώσωουν καὶ πάλι, ὄπως τότε, μὲ τὴν ὑπόθεση Ὀτσαλάν.
Ὄχι ἄλλη «Ὑπόθεσις Ὀτσαλάν»2Ὄχι ἄλλη «Ὑπόθεσις Ὀτσαλάν»3
Ἐξ ἄλλου, σὲ ἀντίθεση μὲ ὅ,τι πιστεύουν οἱ περισσότεροι, ὁ Ἐρντογὰν τελείωσε μετὰ ἀπὸ αὐτά, τὰ ὅσα συνέβησαν τὶς τελευταῖες ἡμέρες.
Οἱ τελικὲς κινήσεις στὴν παρτίδα θὰ εἶναι καταιγιστικές.

Θεοφανάκης Στέφανος.
http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: