Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Ἡ …«κάθαρσις» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!!!

Αὐτὴ εἶναι ἡ …«κάθαρσις» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ…!!!
Πρὸς παραγραφὴ ἡ ὑπόθεσις Siemens λόγῳ …μεταφράσεως!!!

Ἡ ...«κάθαρσις» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!!!2
Στην Κολομβία τῶν Βαλκανίων ἀκόμη καὶ τὸ μεγάλο σκάνδαλο τῆς Siemens τὸ πηγαίνουν γιὰ παραγραφή!
Ποιά κάθαρσις καί ποιά τιμωρία;
Σὲ αὐτὴν τὴν χώρα δὲν θὰ ἀλλάξη κάτι…
Πέρασαν δέκα (10) χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς «ὑποθέσεως Siemens», τὴν «ἁμαρτωλή» σύμβαση μεταξὺ τοῦ ΟΤΕ καὶ τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Siemens μοίρασε δισεκατομμύρια εὐρῶ, δωροδοκώντας Ἕλληνες πολιτικοὺς καὶ στελέχη Δημοσίων ὀργανισμῶν, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσῃ συμβόλαια…
Δέκα χρόνια μετὰ κι ἐνᾦ οὐδεὶς ἀκόμη ἔχει τιμωρηθεῖ, ἐπρόκειτο νὰ ξεκινήσῃ προχθὲς  ἡ δίκη, στὸ Τριμελὲς Ἐφετεῖο Κακουργημάτων.
Μόνον ποὺ …ξέχασαν νὰ μεταφράσουν τὶς κλήσεις τῶν ξένων κατηγορουμένων, στὴν μητρική τους γλῶσσα, δῆλαδὴ στὰ γερμανικὰ καὶ τὰ γαλλικά. 
Δηλαδὴ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, μὲ τοὺς τόσους ὑπαλλήλους, δὲν μπόρεσε νὰ μεταφράσῃ τὰ κλητήρια θεσπίσματα (!!!), μὲ ἀποτέλεσμα τὸ δικαστήριο νὰ προχωρήσῃ στὴν ἐπ΄  ἀόριστον ἀναβολὴ τῆς δίκης!
Ἡ ...«κάθαρσις» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!!!1
Θεοφανάκης Στέφανος
http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: