Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Αὐτὸ τὸ σύστημα μόνον γκρεμίζεται…

Οἱ πρόσφατες πτωχεύσεις, ὅπως τοῦ Μαρινοπούλου καὶ τῆς ἑταιρείας «Mamidoil», συμφερόντων τῆς οἰκογενείας Μαμιδάκη, ξεσκεπάζει τὴν λειτουργία τοῦ συγχρόνου νεοφιλελευθέρου καπιταλισμοῦ.
Ἕναν κανιβαλιστικὸ καπιταλισμό, ποὺ ἀπροκάλυπτα υἱοθετεῖ καὶ προωθεῖ ἡ Εὐρώπη γιὰ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες καὶ τὶς «σοφιστικέ» μεθόδους φοροαπαλλαγῆς ποὺ χρησιμοποιοῦν.

Αὐτὸ τὸ σύστημα μόνον γκρεμίζεται...
Ἀφοῦ τὸ κάνουν οἱ Apple, Ikea, Pepsi καὶ πολλὲς ἄλλες, γιατί ὄχι καί ἐμεῖς;
Ἔτσι λειτουργεῖ τὸ σύστημα, αὐτὸ καὶ τὸ ζητούμενον. Καὶ τὰ «ἀφεντικά» ξέρουν πῶς παίζεται τὸ παιχνίδι… 
Ἐπιχειρηματίες εἶναι….
Ἐφαρμόζουν κατὰ γράμμα τοὺς κανόνες τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ.
Ξέρουν πὼς μποροῦν νὰ γίνουν ἀκόμη πιὸ πλούσιοι, ὅταν κλείσουν τὴν ἐπιχείρησή τους!

Κέρδος καὶ ὑπεραξίες περνοῦν στὰ χέρα τῶν ὁλίγων πολυεθνικῶν καὶ τοκογλύφων!
Καὶ βεβαίως δὲν μπορεῖ νὰ πιστεύῆ κάποιος πὼς εἶναι λύσις ἡ δῆθεν «διάσωσις» τῶν ἐργαζομένων!
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση τὸ χρέος περνᾶ καὶ πάλι στὶς πλᾶτες τοῦ κόσμου, ποὺ πρέπει νὰ τὸ ξεπληρώση  μὲ τὶς θυσίες του.

Αὐτὸ τὸ σύστημα δὲν βελτιώνεται.
Μόνον γκρεμίζεται!

Θεοφανάκης Στέφανος
http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: