Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Θρασύτατα Παράνομη ἡ πρακτικὴ τῆς ΔΕΗ

 


Θρασύτατα Παράνομη ἡ πρακτικὴ τῆς ΔΕΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
Ὁδὸς Γ. Σεφέρεη, ἀριθμὸς 9, 172 34 Δάφνη
Τηλ./Φαξ: 210-6428888
Φορητό : 693-6428888
E-mail : costarelloslaw@yahoo.gr

Ἐπειδὴ ἡ ΔΕΗ ἀρνεῖται παράνομα, μέχρι σήμερα, νὰ εἰσπράττῃ χρήματα μέσῳ πιστωτικῆς-χρεωστικῆς-προπληρωμένης κάρτας, γιὰ ἐτοῦτο καλέστε ἀμέσως τὸ «100», νὰ συλλάβῃ τὸν διευθυντὴ τοῦ ὑποκαταστήματος, ποὺ πηγαίνετε νὰ πληρώστε καὶ δὲν ἔχει σχετικὸ μηχάνημα POS, γιὰ νὰ ἐξοφλήσετε μὲ τὴν δική σας πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα καὶ νὰ ἀσκήσετε μήνυση ἐναντίον αὐτοῦ, καθῶς καὶ τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς ΔΕΗ, στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα ποὺ θὰ μεταβεῖτε.
Ἡ μήνυσις εἶναι αὐτεπάγγελτη καὶ δὲν ἀπαιτεῖται καταβολὴ παραβόλλου 100 εὐρῶ!
Ζητᾶτε ἀπὸ τὸν ἀξιωματικὸ ὑπηρεσίας τὴν αὐτόφωρη διαδικασία!
Πρὶν μεταβεῖτ στὸ ὑποκατάστημα τῆς ΔΕΗ νὰ ἔχετε μαζύ σας τὰ παρακάτω ἄρθρα, γιὰ νὰ τὰ ὑπαγορεύσετε στὸν ἀξιωματικὸ τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος:
Ἄρθρον: 288
Παρεμπόδισης ἀποτροπῆς Κοινοῦ κνδύνου καὶ βοηθείας
2. Οποιος σε περίπτωση δυστυχήματος ή κοινού κινδύνου ή κοινής ανάγκης δεν προσφέρει την βοήθεια που του ζητήθηκε και που μπορούσε να την προσφέρει, χωρίς ο ίδιος να διατρέξει ουσιώδη κίνδυνο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
Ἄρθρον: 452
Ἄρνησις ἀποδοχῆς νομισμάτων
Όποιος αρνείται να δεχθεί για πληρωμή νομίσματα που έχουν νόμιμη κυκλοφορία στο κράτος τιμωρείται με πρόστιμο.
ΝΟΜΟΣ – 4177 – 2013
Ἄρθρον: 19
Ἡμερομηνία: 08.08.2013
Περιγραφὴ ὅρου θησαυροῦ: Κυρώσεις παραβάσεων (προστασία καταναλωτοῦ)
Κυρώσεις παραβατῶν

http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: