Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Πέτυχε το Μνημόνιο στην Κύπρο;;; μπαααα!!!

Αυξάνεται το δημόσιο χρέος της Κύπρου

Αύξηση του δημόσιου χρέους έναντι του ΑΕΠ καταγράφεται στα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή η Eurostat.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο του 2016, το δημόσιο χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €19,05 δισ. ή 109,3% του ΑΕΠ. Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2015 καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 0,4%, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο, πρώτο τρίμηνο του 2015, η αύξηση στο δημόσιο χρέος είναι της τάξης του 1,8%.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2015 το δημόσιο χρέος ανερχόταν στα €18,96 δισ. ή 108,9% του ΑΕΠ ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2015 στα €18,7 δισ. ή 107,5% του ΑΕΠ.

Τα στοιχεία της Eurostat, καταδεικνύουν ότι στην Ευρωζώνη, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2016 στο 91,7%, έναντι 90,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και 93% το πρώτο τρίμηνο του 2015. 

Όσον αφορά στην Ε.Ε., το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 85,3% του ΑΕΠ από 84,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και 88,1% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. 

Το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει η Ελλάδα (176,3%), η Ιταλία (135,4%) και η Πορτογαλία (128,9%) ενώ το χαμηλότερο χρέος η Εσθονία (9,6%), το Λουξεμβούργο (21,8%) και η Βουλγαρία (30,3%).

Δεν υπάρχουν σχόλια: