Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Ἕνα ἔθνος καταδικασμένο ἀπὸ τοὺς ἀρχηγούς του…

 


Ὁ Δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως, Καντὶρ Τοπμπᾶς:
Ἕνα ἔθνος καταδικασμένο ἀπὸ τοὺς ἀρχηγούς του...
«Παρήγγειλα νὰ βρεθῇ ἕνας χῶρος, ὁ ὁποῖος θὰ ὀνομάζεται «νεκροταφεῖο τῶν προδοτῶν». Οἱ περαστικοὶ θὰ καταριοῦνται τὰ ἄτομα ποὺ εἶναι θαμμένα ἐκεῖ. Ὅσοι ἐπισκέπτονται αὐτὸ τὸ μέρος θὰ τοὺς καταριοῦνται καὶ ἔτσι δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἀναπαυθοῦν στοὺς τάφους τους».
«…Οἱ πραξικοπηματίες δὲν θὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν κόλαση καὶ ἐμεῖς ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ κάνουμε τὴν μετὰ θάνατον ζωή τους ἀνυπόφορη», ὑπεγράμμισε ὁ Τοπμπάς.
Σὲ ἕνα σημεῖο συμπίπτουν πάντοτε οἱ πολιτισμοί. Ὁ σεβασμὸς στὸν νεκρὸ ἦταν πάντα τὸ κοινὸ καὶ ξεχωριστὸ χαρακτηριστικό.
Δὲν ὑπάρχει πολιτισμός, δὲν ὑπάρχει λαός, ποὺ νὰ μὴν εἶχε αὐτὸν τὸν σεβασμό, ἀκόμη καὶ στὸν νεκρὸ τοῦ ἐχθροῦ.
Ἐκτὸς ἀπὸτοὺς τούρκους ἰσλαμιστὲς προφανῶς.
Ἡ σκύλευσις, ἡ προσβολὴ τῶν νεκρῶν καὶ τῆς μνήμης των, ἐθεωρεῖτο ἀνέκαθεν πράξις ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ χαρακτηρίζει ξεκάθαρα τὴν ἔννοια τῆς βαρβαρότητος.
Καὶ λαοὶ ποὺ δὲν τιμοῦν τοὺς νεκρούς τους εἶναι καταδικασμένοι.
Θεοφανάκης Στέφανος

http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: