Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Μία ΕΚΤ ὑπὸ τὴν Γερμανία…

 


Μία ΕΚΤ ὑπὸ τὴν Γερμανία...
Ὅταν μιὰ ὑπερκεντρικὴ τράπεζα, ἡ ΕΚΤ, ἀδυνατῇ νὰ περισώσῃ τὸ τραπεζικὸ σύστημα μιᾶς κατ’ ἐξοχὴν ἐξαγωγικῆς χώρας, τῆς Ἰταλίας, λόγῳ τῶν Γερμανικῶν ἐμμονῶν περὶ δημοσιονομικῆς πειθαρχίας καὶ ἄλλων οἰκονομικῶν κουραφεξάλων, προσωπικὰ πιστεύω πὼς ἡ τράπεζα αὐτὴ εἶναι ἕνα πανάκριβο τραπεζάκι τοῦ καφέ, τὸ ὁποῖο εἶναι ἄχρηστο καὶ πολὺ ἀκριβὸ γιὰ νὰ ὑφίσταται.
Νὰ θυμήσω ἐδῶ πὼς ἡ ἴδια ἡ Γερμανία οὐδέποτε τήρησε αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους καθὼς καὶ τὸ δικό της τραπεζικὸ σύστημα πάσχει σοβαρὰ ἀπὸ τὴν ὑπερέκθεση τῶν τραπεζῶν της σὲ ἐπισφάλειες, τὸ δικό της ἀσφαλιστικό σύστημα πάσχει σοβαρότατα ἀπὸ τὰ διεθνῆ πρόστιμα δισεκατομμυρίων εὐρῶ, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπιβληθεῖ στὶς μεγαλύτερες ἐπιχειρήσεις της γιὰ ἐνεργητικὴ δωροδοκία καὶ ἐξαπάτηση  καταναλωτῶν (ἀστικὲς ὑποθέσεις, ὄχι ποινικές, τὰ ὁποῖα πρόστιμα εἶναι ὑποχρεωμένες οἱ ἀσφαλιστικὲς νὰ ἀποπληρώσουν), καὶ τὸ ἠθικό της πλεονέκτημα ἀκυροῦται ἀπὸ τὴν ἄρνηση καταβολῆς τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀναγκαστικῶν δανείων τὰ ὁποῖα εἶχε πάρει ἀπὸ τὴν τράπεζα τῆς Ἑλλάδος τὴν περίοδο τῆς κατοχῆς.
Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ
εἰκόνα
http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: