Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Χωρίς πρόστιμο πλέον η πρόωρη εξόφληση δανείων

xreos eispraktikes daneia forologia

 Στην απελευθέρωση της πρόωρης αποπληρωμής δανείων φαίνεται να προχωρά το ΥΠΟΙΚ, μετά και τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι οι δανειολήπτες θα μπορούν σε πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση του δανείου τους, χωρίς κανένα περιορισμό, ακόμη και με καταθέσεις που βρίσκονται στο σύστημα.
Μετά την επιβολή των capital control παρατηρήθηκε μια αυξητική τάση προς τέτοιου είδους συναλλαγές, καθώς οι καταθέτες υπό το φόβο «κουρέματος» ήθελαν να εξοφλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες τραπεζικές υποχρεώσεις.
Ωστόσο, το ΥΠΟΙΚ απαγόρευσε σχεδόν καθολικά αρχικώς την πρόωρη αποπληρωμή, καθώς οι τράπεζες θα είχαν πρόβλημα λόγω της απώλειας των εγγυήσεων των στεγαστικών δανείων, στις περιπτώσεις ολικής εξόφλησης.
Σε αυτή τη φάση μετά τις τελευταίες αλλαγές που πέρασαν τον περασμένο Μάρτιο στους περιορισμούς, επιτρέπεται η αποπληρωμή έως και του 50% του ανεξόφλητου υπόλοιπου δανείου.
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση ποσοστού άνω του 50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 11/3/2016.
α) η αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό,
β) η αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και
γ) η αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο, προς εξασφάλιση του δανείου, βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια.

http://www.aixmi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: