Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Ἔρχεται ἡ ὥρα γιὰ τὸ χειρότερο σενάριο

Αὐτὸ ποὺ καλὰ γνωρίζουν ὅλοι ὅσοι ζοῦν τὴν πραγματικότητα τῆς χώρας καὶ ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσῃ μία νέα ἔρευνα-σφυγμομέρησις τῆς MRB:  «Οἱ λέξεις που ἀντιπροσωπεύουν καλλίτερα αὐτὸ ποὺ νοιώθουν οἱ Ἕλληνες γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς χώρας εἶναι «ὀργή»,  μὲ 57,3% καὶ «ντροπή», μὲ 53,8%. Ἀκολουθεῖ ὁ «φόβος» μὲ 40,9%».

Ἔρχεται ἡ ὥρα γιὰ τὸ χειρότερο σενάριο

Ὁ «φόβος» ποὺ νοιώθει ὁ κόσμος, ζώντας τὴν μαύρη καθημερινότητα, μὲ τὴν ὕφεση, τὴν ἀνεργία,τὴν ὑπερφορολόγηση καὶ τὴν ἔλλειψη προοπτικῆς.
Ἡ «ντροπή» αὐτοῦ τοῦ ὑπερηφάνου λαοῦ, ποὺ τοῦ στέρησαν ὅλα ἐκεῖνα γιὰ τὰ ὁποῖα χρόνια ἀγωνίσθηκες καί, κυρίως, τὴν ἐθνική του ὑπερηφάνεια. 
Κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἡ «ὀργή», πρὸς αὐτοὺς ποὺ συνετέλεσαν ἢ ἐπέτρεψαν νὰ συμβοῦν ὅλα αὐτά.
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμβαίνουν ὅλα αὐτὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ταγοὶ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου νὰ συνεχίζουν τὸ ἐκνευριστικὸ «παραμῦθι» τους.
Οἱ μικρόψυχοι λογιστές, οἱ ἀπατεῶνες καὶ οἱ ὀσφυοκάμπτες τῆς πολιτικῆς ζωῆς, ποὺ ἔβλαψαν τὸν πυρῆνα τῆς πατρίδος καὶ κατήντησαν τὴν χώρα μὲ τσαλακωμένη τὴν κυριαρχία καὶ τὴν ἀνεξαρτησία της.
Τὸ «κουτὶ τῆς Πανδώρας» ἔχει ἀνοίξει.
Μία εἶναι ἡ ἀπαραίτητη ἐκτόνωσις – λύσις. Ἠ παραδειγματικὴ τιμωρία τῶν ὑπευθύνων τῆς πολιτικῆς, τῆς οἰκονομικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς «ἐλίτ» τῆς χώρας τώρα.
Πρὶν νὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ ὄλους.
Στέφανος Θεοφανάκης
http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: