Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ;;; Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΑΣΕ ΑΛΛΟ 1 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ !!!


836.000.000 ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Αντί για 2 δις που πρόσμενε η Ελλάδα από το αποθεματικό των 4 δισ. ευρώ των κοινοτικών ταμείων για να χρηματοδοτήσει κυρίως προγράμματα ανέργων, τελικά μένει με 836 εκατ. ευρώ !!!!Με διαδοχικές δηλώσεις αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, τα προηγούμενα χρόνια, προανήγγειλαν τα επιπλέον 2 δισ. ευρώ που διεκδικεί και δικαιούται η Ελλάδα από το "αποθεματικό" συνολικής αξίας 4 δισ. ευρώ των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.

Μάλιστα, αρμόδια υπουργεία είχαν από καιρό… προϋπολογίσει τα λεφτά αυτά για να εξαγγείλουν νέα προγράμματα ανέργων και ευπαθών ομάδων.

Τελικά, όμως, η Ελλάδα θα πρέπει να… αρκεστεί σε 836 εκατ. ευρώ (το ποσό θα προσεγγίσει έως το 2020 το 1 δισ. ευρώ μετά τις προσαρμογές λόγω πληθωρισμού και ανάλογα θα αυξηθούν και τα ποσά στα άλλα κράτη-δικαιούχους).

Αιτία για τη μικρότερη, κατά 1 δισ. ευρώ, "πίτα" που θα λάβει η Ελλάδα της κρίσης είναι η "φτώχεια" που κατεγράφη σε Ισπανία (Ανδαλουσία) και στην Ιταλία, που θα λάβουν πιο μεγάλο μέρος από τα κονδύλια από ό,τι αρχικά αναμενόταν...

Τα 4 δισ. ευρώ είναι ένας "κουμπαράς" που είχε προγραμματιστεί να μοιραστεί φέτος, στο μέσο του προγράμματος (ΕΣΠΑ 2014-2020), σε κράτη που είχαν τύχει μεγάλων μεταβολών στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο μεσοδιάστημα (τα κονδύλια μοιράζονται ανάλογα με τους κατοίκους κάθε περιοχής και το επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης την τελευταία διαθέσιμη τριετία).

Η Ελλάδα είχε εξαρχής υπολογιστεί να λάβει 20 δισ. ευρώ περίπου με βάση το προ κρίσης ΑΕΠ. Και η -λογική- εκτίμηση ήταν ότι λόγω της κατάρρευσης του ΑΕΠ στο μεσοδιάστημα θα λάμβανε το ήμισυ του "κουμπαρά".

Μόνο που τα στοιχεία της ΕΕ έδειξαν ότι περιφέρειες με πολλούς κατοίκους (και άρα με δυνατότητα να πάρουν μεγάλο ποσό) έγιναν επίσης πιο φτωχές:

-Στην Ισπανία, δύο περιφέρειες εκ των οποίων η μία είναι η Ανδαλουσία (είναι ίση με την Ελλάδα σε κατοίκους) από την κατηγορία της "μετάβασης" έγινε "λιγότερο ανεπτυγμένη", δηλαδή δικαιούται επιπλέον κονδύλια.

-Η Ιταλία επίσης καταγράφεται πλέον ως φτωχότερη χώρα, δηλαδή από κράτος υψηλής ευημερίας έγινε μεσαίου εισοδήματος.

Έτσι η "πίτα" μοιράστηκε διαφορετικά.

Και τώρα αρχίζει ένας νέος γύρος διαπραγμάτευσης με τις κοινοτικές αρχές για το πού θα πάνε τα λεφτά, δηλαδή σε ποια προγράμματα του ΕΣΠΑ, αν και η γενική "αρχή" είναι ότι λόγω της κρίσης θα πρέπει να ενισχύσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του ΕΣΠΑ και δράσεις για ανέργους και κοινωνικά ευάλωτους πολίτες…

Η ανακοίνωση

Η είδηση ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανακοίνωσε ότι στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ 2014-2020) "τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να αναπροσαρμόσουν τα κονδύλια που διατίθενται στην πολιτική συνοχής για κάθε κράτος-μέλος το 2016 (για την περίοδο 2017-2020), προκειμένου να ληφθούν πλήρως υπόψη οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη και τις περιφέρειές της το 2009".

Με βάση τα αποτελέσματα του επαναϋπολογισμού των κονδυλίων, η Επιτροπή ανακοίνωσε την κατανομή των πρόσθετων πόρων για τις χώρες και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί πολύ σοβαρά:

-1,4 δισ. ευρώ για την Ιταλία,

-1,8 δισ. ευρώ για την Ισπανία και

-836 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα.

Επιπλέον, "επωφελούνται και άλλα κράτη-μέλη: το Βέλγιο, η Δανία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβενία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε πέντε κράτη-μέλη τα κονδύλια θα μειωθούν οριακά (λιγότερο από 100 εκατ. ευρώ), γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καλύτερη κοινωνικοοικονομική απόδοση σε σχέση με την αναμενόμενη", αναφέρει η Επιτροπή.

Εξηγεί ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ίδια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε όταν υπολογίστηκαν τα κονδύλια για πρώτη φορά, αν και χρησιμοποιήθηκαν περιφερειακά και εθνικά στατιστικά δεδομένα για την περίοδο 2012-2014 (αντί των αρχικώς χρησιμοποιηθέντων στοιχείων για την περίοδο 2007-2009), ώστε να ληφθεί πλήρως υπόψη ο αντίκτυπος της κρίσης.

Τα κονδύλια

Το ποσό είναι 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020 (σε τιμές 2011, ή 4,6 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, κάτι που σημαίνει ότι το πραγματικό ποσό που θα φτάσει στην Ελλάδα είναι περίπου 1 δισ. ευρώ και ανάλογα αυξάνεται των άλλων κρατών). Και θα αποδίδεται σε 4 δόσεις, μία κάθε χρόνο.

"Το ποσό αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί στις προκλήσεις ζωτικής σημασίας σε επίπεδο ΕΕ -προσφυγική κρίση και ανεργία των νέων- και σε στρατηγικές επενδύσεις, με τη χρήση όλο και περισσότερο χρηματοδοτικών μέσων και κοινών έργων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που αποτελεί την καρδιά του επενδυτικού σχεδίου", αναφέρει η Επιτροπή.


πηγη: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: